четвер, 19 березня 2015 р.

Ідеальний державний службовець

Створила цей допис на прохання учнів 10-А класу. Отож, ідеальний державний службовець. Який він? Які вимоги ставить перед ним сучасне українське суспільство? 

У державній політиці сучасної України, як і кожної країни, постає проблема держслужбовця, як така, без чого держава, «державна машина» вза­галі функціонувати неспроможна. Свого часу, тор­каючись цієї проблеми, М. Вебер розробив і обґрунтував концепцію ідеального типу бюрокра­тії, як найбільш раціонального інституціалізованого устрою у вирішенні складних і неоднознач­них завдань управління.
Важливо не забувати про ту принципову обста­вину, що взаємовідносини між державною служ­бою і політичною владою в Україні, зокрема, базу­ються на принципі свободи переконань, який зат­верджується в Основному Законі країни — Кон­ституції України. З цього випливає, що державні службовці користуються свободою совісті, свобо­дою приналежності до політичних партій, правом висувати свою кандидатуру на виборах тощо. Тоб­то вони мають рівні права з усіма іншими грома­дянами України, хоча одночасно на них поклада­ються також і обов'язки дотримуватись неуперед­женості, бути об'єктивними тощо. Великого значення надається при цьому професійній освіті й професійному росту державних службовців, що забезпечується через систему спеціальних освіт­ніх і навчальних закладів.

Чекаю ваших думок щодо найкращих представників державної служби!!!

2 коментарі:

  1. Присяга державного службовця

    Отримуючи посаду державного службовця,присягаюся народові України робити все для покращення життя населення,розвитку країни та її культурного збагачення.Присягаюся не діяти задля своєї користі,все робити по чітко розробленому та ухваленому громадою плану.Думка народу-понад усе.У разі конфлікту відстоювати думку і права громадян,з гідністю нести звання державного службовця.Плідно працювати кожен день аби покращити становище в країні,у першу чергу-економічне.Не брехати народу,казати правду навіть якщо цю інформацію заборонено розповсюджувати державним службовцямюти на крайні міри,якщо цього вимагає ситуація,не відтягувати важливі справи,намагатися вирішити все найшвидшими темпами.
    Отже,я присягаюся бути офіційним представником думки народу та його захисником,бути відданим своїй роботі.

    ВідповістиВидалити